Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu
Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành
Tình trạng edit: Đang bò từng ngày
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ! (0)