Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Tác giả: Bồ Đào Quả Trấp (Quả nho nước trái cây)
Thể loại: Xuyên nhanh, cận đại, hiện đại, tương lai, cổ đại, nữ phụ, vô hạn lưu, pháo hôi, ngược tra, HE
Editor: NPQ
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án

Ngắn gọn một câu: Không ngừng xuyên qua các thế giới, giúp những nhân vật pháo hôi đáng thương thực hiện tâm nguyện

Hệ thống xuyên qua của nữ chính thuộc về phát minh trong tương lai của Tấn Giang, các thế giới nữ chính xuyên qua cũng là từ tiểu thuyết của Tấn Giang.

PS:

① tạ! Tuyệt! Bái! Bảng!

② bổn văn thuộc tính: Bạch! Tô! Lôi!

③ công lược tra mở ra một nửa

④ hầu hết nam chủ tính cách dị thường, không muốn hòa nhập

(Tôi không thể edit được đoạn này

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng (0)