Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss Được 7.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Tên khác: Xuyên Nhanh Chi Ta Là Đại Boss.
Editor: Morticia - Vee Chimte.
BookCover: Kỳ Vân.
Số chương: 129 chương - Hoàn.

Văn án: 

Hệ thống đã điểm trúng Lâm Tô, biến cô thành Đại BOSS ở ba ngàn thế giới khác nhau, sở hữu bàn tay vàng khủng nhất, quyền lực một tay che trở, sau đó... đợi các nhân vật chính đến đẩy cô xuống đài.

Tới, tới đánh bại bàn tay vàng, giết boss đi!

Thế giới xuyên nhanh:

1. Hệ Thống Công Lược Ảnh Hậu ✔️

2. Hồng Bao Năm 1970 ✔️

3. Hệ Thống Dưỡng Thành Gian Thần ✔️

4. Livestream Tu Chân ✔️

5. Không Gian Tùy Thân Có Ruộng Đất ✔️/❌

6. Thiên Vương Giải Trí Tinh Tế ✔️/❌

7. Trọng Sinh Nữ Phụ Xuyên Sách ✔️/❌

8. Nhân Yêu Chi Luyến ✔️/❌

9. Nữ Đế ✔️/❌

10. Tôi Có kỹ Xảo Bắt Quỷ Đặc Thù ✔️/

11. Mang Theo Hệ Thống Game Đi Tu Tiên ✔️/❌

(Các dấu tích trước là theo văn án, các dấu phía sau là theo tiếp độ edit.)

KHÔNG CÓ CP.

Đào hố ngày: 21/08/2019.

Lấp hố ngày: vào một ngày không xa... =))

Chương mới cập nhật Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss (0)